Ons Doel & Missie

Ebenhaeser Gemeente se doel is om te evangeliseer volgens die opdrag in Matt28:19-20 “ Gaan dan heen en maak dissipels….” En om die boodskap van Bybelse heiligheid te verkondig sodat mense geestelike volwassenheid Christus – gelykvormig kan word.

Ons Missie

Bybelse Gemeente

Evangelisasie Gemeente

Heiligheids Gemeente