Gemeente Struktuur

Leraarspaar:

Nardus en Eize Bornman

Nardus Bornman
082 898 0853

Elize Bornman
082 441 5937

Hoof - Evangelisasie :

Eben van der Linde

Eben van der Linde
082 614 1167

Finansies:

Johan Sander

Johan Sander
083 525 4041

Hoof - Lering:

Henk van Wyk

Henk van Wyk
084 560 0113

Hoof - Herderskap :

Ben Jansen van Vuuren

Ben Jansen van Vuuren
083 233 9225

Omtrent ons

Ebenhaeser Gemeente is ‘n Bybelse Evangeliese Gemeente in die Heiligheids Tradisie.

Ons glo dat God ons as wedergebore kinders van die Here oproep tot ‘n heilige lewens wandel.

Die lewe word gekenmerk deur die reiniging van die hart van erfsonde en die vervulling met die Heilige Gees.

Die ondervinding word ondervind deur algehele toewyding aan die wil van God.

Net soos redding is volkome heiligmaking nie deur werke nie maar ‘n genade werk van God. Die gevolg is om God en mens lief te hê en te dien.

Hierdie leerstelling van redding en volkome heiligmaking onderskei Ebenhaeser Gemeente van ander Christelike denominasies.

Ons Doel & Missie

Ebenhaeser Gemeente se doel is om te evangeliseer volgens die opdrag in Matt28:19-20 “ Gaan dan heen en maak dissipels….” En om die boodskap van Bybelse heiligheid te verkondig sodat mense geestelike volwassenheid Christus – gelykvormig kan word.

Ons Missie

Bybelse Gemeente

Evangelisasie Gemeente

Heiligheids Gemeente