EEIII SA opleiding en toerustingsbediening kursus

Hierdie is ‘n evangelisasie kursus waar kinders van die Here, met ‘n evangeliese gawe, opgelei en toegerus word om effektief die evangelie en die reddende genade van God aan ander oor te dra. Dit is ‘n internasionaal geakrediteerde kursus.

EEIII staan vir:

Evangelisasie:- Ons benadering is hoofsaaklik dié van persoonlike evangelisasie

Explosion(Ontploffing):- Dui op die vermenigvuldiging van getuies om die ontploffende wêreldbevolking te bereik.

III:- Verwys na die drie aspekte van bediening: Evangelisasie - beide inhoud en vaardigheid

Geestelike groei - nie slegs oorgawes nie. Kerklike nasorg en groei.

Die doel

Om mense toe te rus om self vissers van mense te wees. Om mense toe te rus om met selfvertroue die evangelie met ander te deel en die vrees vir die mens te bowe te kom. Vrees verhinder dat ‘n persoon as getuie vir Jesus Christus dien en ander sodoende met geloofsekerheid of behoeftes kan help.

Algemeen

EEIII is ‘n teoretiese sowel as praktiese kursus wat oor ‘n tydperk van 16 weke strek. Na suksesvolle afhandeling van die kursus ontvang die kandidate ‘n geakrediteerde sertifikaat en lapelknopie wat hul identifiseer as ‘n medewerker van EEIII internasionaal.